top of page

Puheen motorisen tuoton vaikeudet

-Bridging Prompt, 2018

-OPT1: a three-part treatment plan for oral placement therapy, 2018

-Introduction to Prompt, 2018

-Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa, 2017

-Teaching functional speech to non-verbal individuals with behavior problems: applying the science of behavior analysis with oral placement therapy, 2015

-Väreillä puhe paremmaksi, 2011

-Dyspraksia-koulutuspäivät, 2009

-Dyspraksian kuntoutus, 2008

AAC-menetelmät

-Practical AAC Strategies for Early Communicators with Autism and other Disabilities, 2019

-PECS Level 2 Training, 2018

-Tukiviittomakoulutus, 2018

-Taike-taulusto kommunikointivälineenä, 2012

-Sillalla seminaari, 2012

-Miten ohjaan kommunikaatiokansion käyttöä, 2011

-PECS basic training, 2011

-Sillalla seminaari, 2010

-Talking mats-keskustelumatto koulutus, 2009

-Kuvakommunikaatiomateriaalin valmistus, 2009

-Toimivan kommunikaatiomateriaalin suunnittelu ja käyttö, 2009

Äännevirheet

-Kuinka K-äänne kuntoutetaan, 2015

-Kuinka MPV äänteet kuntoutetaan, verkkokurssi 2017

-Kuinka vokaalit kuntoutetaan, verkkokurssi 2017

-Kuinka RSLDNT äänteet kuntoutetaan, verkkokurssi 2017

Änkytys ja valikoiva puhumattomuus

-Working with selective mutism, 2018

-Lasten änkytyskoulutus, 2009

Autismi

-ABA perusteet, 2022

-Käyttäytymisanalyysin soveltaminen kuntoutus-, opetus- ja ohjaustilanteissa, 2021

-Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa, 2021

-Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 2020

-Pivotal response training autismikirjon kuntoutuksessa, 2019

-More Than Words-The Hanen Program, 2019

-Autismiseminaari, 2018

Viivästynyt puheen- ja kielenkehitys

-Hanen: It Takes Two To Talk

Syöminen ja nieleminen

-Lasten syömiseen liittyvien vaikeuksien kuntouttaminen, 2021

-Dysfagia nielemishäiriöt, 2010

-Organic dysphagia: evaluation and treatment with deep pharyngeal neuromuscular stimulation, 2009

-Case koulutus syömisen ongelmiin liittyen, 2009

Muut koulutukset

-Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa 2, 2022

-Tunnesäätelyn ja aggression hallinta (lapset ja nuoret), 2021

-Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 2020

-Toi toi toi laittaa ton tosta tonne (nimeäminen ja kerronta), 2014

-Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen, 2011

-Kielellinen erityisvaikeus, 2010

-Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien huomioiminen lasten kuntoutuksessa, 2008

-Muistikoulutus, 2008

-Aikuisten lievät hankitut kielelliset häiriöt, niiden arviointi ja kuntoutus, 2008

Koulutusta täydentävää kirjallisuutta

Autismi

Frost, L. & Bondy, A. (2002) The Picture Exchange Communication System Training Manual. Newark: Pyramid Educational Consultants.

Knapp, J. & Turnbull, C. (2014) A Complete ABA Curriculum for Individuals on the Autism Spectrum with a Developmental Age of 3-5 years. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Phillips, N. & Beavan, L. (2012) Teaching Play to Children with Autism: Practical Interventions using Identiplay. London: SAGE Publications Ltd.

Rogers S. J. & Dawson, G. (2010) Early Start Denver Model for Young Children with Autism: Promoting Language, Learning, and Engagement. New York:The Guilford Press. 

Änkytys

Guitar, B. (2014) Stuttering An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.

Mutismi

Johnson, M. & Wintgens, A. (2016) The Selective Mutism Resource Manual, Second Edition. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Johnson, M. & Wintgens, A. (2010) The Selective Mutsim Resource Manual. Milton Keynes: Speechmark Publishing Ltd.

Puheen motorisen tuoton vaikeudet

Rosenfeld-Johnson, S. (2009) Oral Placement Therapy for Speech Clarity and Feeding. ITI and Sara Rosenfeld-Johnson.

Vuorovaikutus

Nind, M. & Hewett, D. (2011) Voimauttava vuorovaikutus. Suomentanut Jaana Salminen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

bottom of page