top of page
kuva_edited_edited.jpg

Hei!

Olen Niina Aho. Valmistuin filosofian maisteriksi

logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2008. Olen

työskennellyt puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, erityisneuvolassa/

erityishuollossa ja apuvälineyksikössä (Tikoteekki).

Keväällä 2018 perustin Novi puheterapia yrityksen. 

Työkokemus

Työkokemusta minulla on puheterapeutin työstä yhteensä noin neljäntoista vuoden ajalta. Työtehtäviini on sisältynyt seuraavia osa-alueita: arviointi ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen,puheterapiajaksojen toteutus eri asiakasryhmille ja kommunikoinnin apuvälineiden soveltuvuuden arvio sekä niiden suunnittelu, valmistus ja käytön ohjaus

Ammatilliset tavoitteet

Tavoitteeni on ylläpitää ammattitaitoa säännöllisellä täydennyskouluttautumisella sekä kansainväliseen puheterapia-alan kirjallisuuteen tutustumalla.

Erityisosaaminen

Puheen motorisen tuoton vaikeudet: epäselvä puhe ja äännevirheet

Valikoiva puhumattomuus

Puheilmaisun, puheen ymmärtämisen, kielellisten taitojen ja kommunikaatiotaitojen kehityksen tukeminen

AAC-menetelmät

Tehtäväanalyysiä, sovellettua käyttäytymisanalyysiä 

ja motivaatiota hyödyntävä lähestymistapa puheterapian toteutukseen

bottom of page