Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat

 

Vapaita puheterapiapaikkoja voi tiedustella 

puhelimitse tai sähköpostitse